پیروزی فولمن بر اتحادیه اروپا

آذر ۷, ۱۳۹۲Comments Off on پیروزی فولمن بر اتحادیه اروپا

در ارتباط با تحریمها،رای قطعی دادگاه عالی تجدید نظر اروپا در لوگزامبورگ به نفع فولمن و محکومیت اتحادیه اروپا  صادر شد
حتما” خواهید گفت : مطمئن بودیم ، این “قانون ازلی “ آفرینش است که ازهزاران سال پیش تاکنون نویدش را داده بودند که عاقبت  حق بر باطل ، راستی بر کژی، نور برتاریکی چیره میگردد.
میگویم:  مهم این است که بر ما در حیات خود و در این مدت کوتاه چهارساله درستی این نوید ازلی اثبات  شد.
کسی گفت : سرعت تحقق نوید ازلی به درجه بیشینه حقانیت ،کمینه کژی ها وبهینه تلاش ،مبارزه ، تحمل مشکلات وصبوری بستگی دارد.

(فریدون محمودیان)

Page 2 of 2«12