خازن های فشار ضعیف

خازن های فشار ضعیف گروه فولمن به شرح زیر است:

خازن تکفاز مدل CMC
CMC ساختمان

دی الکتریک: پلی پرو پیلن
نوع پرکننده: روغن فاقد PCB
محفظه: آلومینیومی بهمراه پیچ و مهره نصب

ویژگی ها

تکفاز
قدرت نامی: ۲٫۵ کیلووار  تا ۲۵ کیلووار
ولتاژنامی : ۲۳۰ تا ۶۹۰ ولت
سیستم ایمنی خود ترمیمی جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ گذرا
مجهز به سیستم قطع کننده اضافه فشار
طراحی شده برای نصب داخلی

کاربرد عمومی

جهت ساخت خازن های مکعبی یا نصب در بانک های خازنی ثابت و اتوماتیک مدولار(طبقاتی)
برای دستیابی به فضای کمتر و تبادل حرارتی بهتر

نحوه نصب

از طریق پیچ تعبیه شده درانتهای بدنه خازن
حداکثر نیروی گشتاور – ۱۰ نیوتن متر

خازن سیلندری سه فاز مدل CTC
 CTC ساختمان

دی الکتریک: پلی پرو پیلن
نوع: خشک / پرشده با رزین
محفظه: آلومینیومی بهمراه پیچ و مهره نصب

ویژگی ها

سه فاز خشک / اتصال داخلی مثلث
قدرت نامی: ۲٫۵ کیلووار  تا ۲۵ کیلووار
ولتاژنامی : ۲۳۰ تا  ۶۹۰ ولت
IP:65
قابل نصب بر روی تیر
سیستم ایمنی خود ترمیمی جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ گذرا
ساخته شده با فیلم متالیزه Slope وتکنیک برش فیلم بصورت Wave cut
مجهز به سیستم قطع کننده اضافه فشار و مقاومت تخلیه
پرشده با رزین ضد اشتعال

کاربرد عمومی

جهت نصب بر روی تیر جهت جبران سازی توان راکتیو در شبکه توزیع

نحوه نصب

از طریق پیچ M12 تعبیه شده درانتهای بدنه خازن و قابل نصب در کلیه
جهات دلخواه (عمودی، افقی و …)
حداکثر نیروی گشتاور = ۱۰ نیوتن متر

خازن مکعبی سه فاز مدل FMN
FMN ساختمان

دی الکتریک : پلی پرو پیلن
نوع : خشک / پرشده با پودر ورمیکیولیت
محفظه : استیل با پوشش رنگ به ضخامت ۸۰μm

ویژگی ها

سه فاز خشک / اتصال داخلی مثلث
سیستم ایمنی خود ترمیمی جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ گذرا
مجهز به فیوز داخلی جداگانه برای هریک از المنتهای داخلی و مقاومت تخلیه
مجهز به بوشینگ از جنس اپوکسی رزین مقاوم در برابر شکستگی و ضد اشتعال
مجهز به درپوش پلاستیکی برای حفاظت در برابر تماس با قسمتهای برقدار
پرشده با پودر ورمیکیولیت جهت حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و خاصیت ضد انفجار

کاربرد عمومی

جهت نصب در بانکهای خازنی ثابت و اتوماتیک (نرمال یا فیلترینگ)

نحوه نصب

از طریق پایه های نصب تعبیه شده و بصورت عمودی

خازن مکعبی سه فاز مدل PCD
pcd ساختمان

دی الکتریک: پلی پرو پیلن
نوع: خشک/ پرشده با روغن
محفظه: استیل با پوشش رنگ RAL 5024 به ضخامت ۷۰μm

ویژگی ها

سه فاز خشک / اتصال داخلی مثلث
سیستم ایمنی خود ترمیمی جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ گذرا
سیستم قطع کننده ایمنی اضافه فشار جداگانه برای هریک از المنت های داخلی
مجهز به مقاومت تخلیه
مجهز به بوشینگ از جنس اپوکسی رزین مقاوم در برابر شکستگی و ضد اشتعال

کاربرد عمومی

جهت نصب در بانک های خازنی ثابت و اتوماتیک (نرمال یا فیلترینگ)

نحوه نصب

از طریق پایه های نصب تعبیه شده و بصورت عمودی