خازن های الکترونیک قدرت

Power-Electronic-Capacitors

کاربردها:

 این نوع خازن ها در منابع تغذیه DC‌ و به منظور محافظت شبکه از ولتا‍ژ گذرا، صاعقه و فیلتر Ripple  ولتاژ AC‌ خروجی مورد استفاده قرار میگیرند.

ساختار:

المنت این دسته از  خازنها با استفاده از فیلم متالیزه پلی پروپیلن با پروفیل سطح مقطع خاص و برش موجی لبه فیلم (Wave cut) و به صورت خشک و دارای خاصیت خود ترمیمی تولید می‌شوند. این ساختار سبب اندوکتانس پایین المنت میگردد .این المنتها درون محفظه سیلندری آلومینیومی  قرار گرفته و با روغن پایه گیاهی غیر سمی و سازگار با محیط زیست پر میشوند.

ویژگیها:

درپوش این نوع خازنها توسط نوعی رزین خاموش شونده آب بندی میشوند در این خازنها نیازی به فیوز اضافه فشار نمیباشد. و در هر جهتی قابل نصب می باشند.

تذکر: طول عمر خازنها با افزایش درجه حرارت محیط کاهش می یابد  

مشخصات عمومی محصولات:

IEC 61071  EN 61881

 

Standard

Ref. to Catalogue

UN

Rated voltage

Ref. to Catalogue

CN

Rated capacitance

-۱۰/+۱۰%

Capacitance tolerance

Ref. to Catalogue

IN

Rated current

Ref. to Catalogue

umax

Periodic peak voltage

Ref. to Catalogue

imax

Periodic peak current

Ref. to Catalogue

us

Non Periodic peak voltage

۳۰~۵۰ nH

Ls

Stray inductance

۱٫۵ UN  DC/10s

Voltage test between terminals

۴۰۰۰ VAC/10s

Voltage test between terminals and case

Arbitrary

Mounting position

-۴۰/+۸۵°C

Θmin/ Θmax

Case temperature

-۴۰/+۸۵°C

Storage temperature

-۴۰/+۸۵°C

θhotspot

Hot spot

۱۲۰ ۰۰۰ hr.

Service life(θhotspot≤۵۵°C)

۵Nm(M6), 6Nm(M8)

Max terminal torque

۵Nm(M12)

Max fixing torque