پروژه های ۲۳۰ کیلو ولت

پروژه های ۲۳۰ کیلو ولت

الف – پروژه های ۲۳۰ کیلو ولت(کلید در دست) اجرا شده

محل اجرای پروژه

نام مشاور

نام کارفرما

نام پروژه

ابهر،   غایتی ، بوئین زهرا مشانیر برق منطقه ای زنجان توسعه سه پست ۲۳۰ کیلوولت ابهر و بوئین زهرا
کرج- سعدی ۲- هشتگرد- بندرعباس۲- پرند- پردیس- داراب- دیوان   دره- بوشهر۲- شیراز ۲- تربت جام۲- لوتک- فراهان- آبادان- چابهار- لاهیجان- سعدی   ۳ مشانیر سازمان توسعه برق ایران ۱۷پست ۲۳۰ کیلوولت
بردسیر مشانیر برق منطقه ای کرمان پست ۲۳۰/۱۳۲/۲۰ کیلوولت بردسیر
تاکستان مشانیر برق منطقه ای زنجان پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت تاکستان
رشت قدس نیرو برق منطقه ای گیلان پست ۲۳۰ کیلوولت شهید عضدی
کشور سنگال SENELEC SENELEC سه پست ۲۲۵ کیلوولت توبن، توبا،   کائولاک
میناب مشاور نیرو برق منطقه ای هرمزگان پست ۲۳۰/۶۳کیلوولت میناب یک
دندی مشانیر برق منطقه ای زنجان پست ۲۳۰ کیلو ولت دندی
آذر برق منطقه ای آذربایجان برق منطقه ای آذربایجان تابلوهای کنترل و حفاظت پست ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت
میاندواب برق منطقه ای آذربایجان برق منطقه ای آذربایجان تابلوهای کنترل و حفاظت پست ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت
ارومیه برق منطقه ای آذربایجان برق منطقه ای آذربایجان تابلوهای کنترل و حفاظت پست ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت
باغین قدس نیرو برق منطقه ای کرمان توسعه پست ۲۳۰ کیلوولت باغین
عنبرآباد قدس نیرو برق منطقه ای کرمان توسعه پست ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت عنبرآباد
رفسنجان قدس نیرو برق منطقه ای کرمان توسعه پست ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت رفسنجان
کرمانشاه برق منطقه ای غرب برق منطقه ای غرب توسعه پست ۲۳۰ کیلوولت
شهاب و زرند برق منطقه ای کرمان برق منطقه ای کرمان تجهیزات کنترل وحفاظت پستهای۱۳۲ و۲۳۰ کیلوولت کرمان
اهواز جنوبی قدس نیرو برق منطقه ای خوزستان توسعه پست ۲۳۰ کیلوولت
گچساران و دیلمان مشانیر شرکت پتروشیمی پست های ۲۳۰/۱۱ کیلوولت NGL
پازنان مشانیر شرکت پتروشیمی توسعه پست پازنان NGL
سورمق غرب نیرو برق منطقه ای فارس پست ۲۳۰/۶۶ کیلوولت سورمق
بم قدس نیرو برق منطقه ای کرمان پست ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت بم
فومن قدس نیرو برق منطقه ای گیلان پست ۲۳۰ کیلو ولت DCS فومن
زنجان مشانیر برق منطقه ای زنجان توسعه پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت تاکستان
اهواز- امیدیه- دوگنبدان مشانیر برق منطقه ای خوزستان پست های ۲۳۰ کیلو ولت امیدیه، ملی راه ، دوگنبدان و توسعه پست  امیدیه ۱
علی آباد مپنا مپنا پست ۲۳۰ کیلو ولت علی آباد

ب – پروژه های ۲۳۰ کیلو ولت (کلید در دست) جاری

محل اجرای پروژه

نام مشاور

نام کارفرما

نام پروژه

کامیاران و محراب قدس نیرو برق منطقه ای غرب پستهای ۲۳۰/۶۳ کیلو ولت کامیاران و محراب
نیکشهر مشانیر برق منطقه ای سیستان و بلوچستان پست ۲۳۰/۶۳ کیلو ولت نیکشهر
بندرعباس توس اشتات برق منطقه ای هرمزگان پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلو ولت جکدان