پروژه های توزیع و صنعتی

پروژه های توزیع و صنعتی

نمونه هایی از پروژه های توزیع و صنعتی

محل اجرای پروژه

نام مشاور

نام کارفرما

نام پروژه

مرکزی ماشین سازی اراک ماشین سازی اراک تابلوهای کنترل فرمان دیگهای بخار
تهران کارخانه کوبن کار کارخانه کوبن کار تابلوهای کنترل و فرمان
تهران جهاد سازندگی جهاد سازندگی تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف
تهران ایران خودرو ایران خودرو تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف
کرمان هوانیروز هوانیروز تابلوهای فشار متوسط ، فشار ضعیف و کنترل موتور
مازندران نساجی مازندران نساجی مازندران تکمیل و نوسازی و توسعه سیستم برق کارخانه نساجی
خراسان کارخانه پرسیت خراسان کارخانه پرسیت خراسان تامین کلیه تجهیزات سیستم برق کارخانه
تهران برق منطقه ای تهران برق منطقه ای تهران ساخت و تامین پست های ۲۰ کیلوولت شبکه توزیع برق تهران
سیرجان ناموران شرکت ملی فولاد طراحی و تامین تجهیزات برقی معدن سنگ آهن گل گهر