چشم انداز

گروه فولمن با بدنه داخلی کوچک، به صورت منسجم، منعطف و دینامیک در سال ۱۴۰۰ اغلب نیازهای اصلی محصول در دامنهT & D را در داخل گروه پوشش داده و با ایجاد، جذب و ارتقاء تکنولوژی و راهبری پروژه های توسعه محصول و ایجاد واحدهای کسب و کار جدید، به خود اتکایی در این دامنه دست خواهد یافت.
گروه فولمن نمونه ای است برای امکانپذیر بودن راهبری موفق مجموعه های بزرگ صنعتی در ایران به نحوی که برند فولمن بعنوان یک برند شناخته شده در دامنه T&D در داخل و خارج ایران مطرح باشد.
در افق ۱۰ ساله نیز گروه فولمن گروهی است متعالی، فعال در تمامی زمینه های مدیریت پروژه و طراحی و مهندسی، ساخت محصولات استراتژیک و کلیدی با تکنولوژی های برتر دنیا در بخش T&D . نام تجاری فولمن بعنوان یکی از شرکتهای بین المللی مجهز به دانش فنی و استاندارد روز دنیا، پیشگام در تولید محصولات جدید و بهینه سازی روشها و ابزار، پیشتاز در کیفیت و بهره وری و مجهز به سیستمهای نوین مدیریت و تحقیق و توسعه کاربردی مطرح خواهد بود.