تاریخچه فولمن

سال فعالیت
۱۳۵۴ تاسیس شرکت فولمن با هدف فعالیتهای تجاری و تامین تجهیزات در دامنه برق
۱۳۵۷ شروع فعالیتهای صنعتی در ایران بواسطه توقف و خروج شرکتهای خارجی در ایران
۱۳۶۰ ساخت اولین سری تابلوهای ۲۰ کیلوولت متال کلد کشویی نوع IRDN6
۱۳۶۳ عقد قرارداد طراحی و تامین تجهیزات پستهای ۶۳ کیلوولت برق مازندران برای اولین بار در ایران
۱۳۶۴ تاسیس شرکت پارس تابلو جهت تولید انواع تابلوهای کنترل حفاظت فشار متوسط و فشار ضعیف
۱۳۷۱ عقد قرارداد طراحی و تامین تجهیزات سیستمهای کنترل و حفاظت برای پست های ۲۳۰ کیلوولت برای اولین بار در ایران
 ۱۳۷۲ تاسیس شرکت ژیتال برای سیستم های باسبار تراکینگ
۱۳۷۳ تاسیس شرکت تهران پادنا برای تولید کلیدهای فشار ضعیف با لیسانس UNELEC فرانسه
۱۳۷۳ تاسیس شرکت پالایش نیرو برای تولید خازن و سیستم های اصلاح شبکه
۱۳۷۵ دریافت لیسانس تولید کلیدهای فشار قوی از شرکت آلستوم فرانسه
۱۳۷۶ تاسیس کارخانه اختصاصی تولید تابلوهای کنترل و حفاظت در احمدآباد مستوفی
۱۳۷۶ انعقاد قرارداد ۱۸ پست ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت و شروع فعالیتها در حوزه ۴۰۰ کیلوولت
 ۱۳۷۷ عقد قراردادهای فاینانس از موسسات فرانسوی و اسپانیایی
۱۳۷۷ طراحی و ساخت پستهای صنعتی در ولتاژ ۶۳ کیلوولت
۱۳۷۸ انعقاد اولین قرارداد صادراتی با کشور سوریه (۶ پست ۶۳ کیلوولت)
 ۱۳۸۰ طراحی و اجرای DCS بعنوان تکنولوژی جدید برای اولین بار در ایران
۱۳۸۰ اجرای اولین پروژه پست GIS باتکنولوژی آلستوم فرانسه در ایران
۱۳۸۳ خرید شرکت تابلوسازی صنعتی مهرآباد از سازمان خصوصی سازی
۱۳۸۴ انعقاد قرارداد صادراتی با کشور سنگال (۲ پست ۲۳۰ کیلو ولت)
۱۳۸۷ اقدام برای جذب و انتقال تکنولوژی LPGIS در ایران
 ۱۳۸۷ انعقاد توافق نامه استراتژی صنعتی و تجاری با شرکت هیوندای کره جنوبی
۱۳۸۹ اقدام برای توسعه و تولید محصولات جدید صنعتی با دانش فنی روز دنیا  از کشورهای اروپایی