تامین محصولات

شرکت فولمن کلیه محصولات زیر را به صورت ارزی و یا ریالی ، در سایت و یا انبار خریدار ، بصورت تک محصول و یا مجموعه ای از چند محصول و نیز بصورت یدکی برای کلیه مشتریان تامین می نماید .
(۱) گروه تجهیزات فشار ضعیف
کلیه لوازم فشار ضعیف برای تاسیسات صنعتی نظیر نفت و گاز ، معادن، کارخانجات و پست های برق و …. از کلیه سازندگان داخلی و خارجی ، در محدوده لوازمی از قبیل زیر قابل تامین میباشد:

 • انواع کلید های اتوماتیک MCCB, ACB, MCB
 • انواع کنتاکتور های مورد نیاز صنایع مختلف
 • انواع خازن های تصحیح ضریب قدرت و لوازم کنترل مربوطه
 • انواع بانک های خازن کنترل توان راکتیو
 • انواع رله های حفاظتی ویا کمکی
 • انواع لوازم تست تجهیزات حفاظتی
 • و …

(۲) گروه تجهیزات فشار متوسط
کلیه لوازم فشار متوسط برای تاسیسات صنعتی نظیر نفت و گاز ، معادن، کارخانجات و پست های برق و …. از کلیه سازندگان داخلی و خارجی ، در محدوده لوازمی از قبیل زیر قابل تامین میباشد:

 • انواع کلید های از نوع گازی یا خلاء
 • انواع خازن های تصحیح ضریب قدرت و لوازم کنترل مربوطه
 • انواع بانک های خازن کنترل توان راکتیو
 • انواع سکسیونر های فشار متوسط
 • و…

(۳) گروه تجهیزات فشار قوی

 • انواع کلید ها ی فشار قوی
 • انواع سکسیونر های فشار قوی در سطوح ولتاژ مختلف
 • انواع ترانس های جریان و ولتاژ مورد نیاز پست های فشار قوی
 • انواع ترانس های قدرت
 • و ……