اجرای پروژه های کیفیت و توان

فولمن طراحی، تامین تجهیزات ، مدیریت و اجراء کلیه پروژه های کلید در دست مرتبط با پروژه های جدید ، توسعه ، نوسازی و غیره را با انعقاد قراداد های ارزی و یا ریالی در موارد زیر به مشتریان ارائه می نماید
(۱) ارائه مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات و اجراء پروژه های آِی-پی-سی برق، کنترل، حفاطت تاسیسات در صنایع

 • پروژه های بهینه سازی – توسعه، باز سازی و صرفه جوئی انرژی
 • پروژه های مهندسی مجدد و تحقیق و توسعه در حوزه برق
 • پروژه های نفت گاز و پتروشیمی با مشارکت شرکت خارجی

(۲) پست های برق فشار قوی تا ۴۰۰ کیلو ولت نوع معمولی و GIS

 • طراحی – تامین تجهیزات – خدمات ساختمانی – نصب و راه اندازی و نگهداری برای:
 • پستهای فشار قوی از ۷۲٫۵Kv تا ۴۲۰Kv با تجهیزات AIS یا GIS
 • پستهای فشار قوی نوع فضای بسته (Indr ) برای محیط های صنعتی و آلوده
 • پستهای فشار قوی نوع فشرده (Cmpact ) برای نصب در فضا های کوچک
 • توسعه و یا نوسازی پستهای موجود

(۳) پست های موبایل فشار قوی نوع معمولی و GIS

 • طراحی –تامین تجهیزات-ساخت-تحویل و نگهداری برای:
 • پستهای موبایل تا ۱۴۵Kv با تجهیزات معمولی
 • پستهای موبایل تا ۲۴۵Kv با تجهیزات GIS
 • پستهای موبایل خاص

(۴) پست های برق و تابلوهای فشار متوسط تا ۳۶ کیلوولت نوع معمولی و GIS

 • طراحی-تامین تجهیزات-ساخت-تحویل و نگهداری
 • سویچگیرهای نوع AIS یا GIS از ۳٫۶KV تا ۳۶KV کشوئی و ثابت
 • سویچگیر های کشوئی MetalClad با انواع کلید های گازی و خلاء
 • سویچگیر های با انواع آرایش باسبار (تک باسبار – دوبل باسبار)

(۵) سیستمها و تابلوهای فشار ضعیف برای توزیع انرژی ، کنترل و حفاظت

 • طراحی و ساخت انواع تابلوهای توزیع انرژی نوع ثابت AC ویا DC
 • طراحی و ساخت انواع تابلوهای توزیع انرژی نوع کشوئی MCC
 • طراحی و ساخت انواع تابلوهای حفاظت و کنترل نوع معمولی ویا DCS

(۶) سیستمهای کنترل دیجیتال (DCS) و اتوماسیون صنعتی

 • طرح و اجرای کامل سیستمهای کنترل دیجیتالی برای پست های برق یا مراکز صنعتی
 • طرح و اجراء نرم افزار و سخت افزار این مراکز براساس پروتکل های استاندارد
 • آموزش کامل تیمهای مهندسی و بهره برداری از مرحله طراحی تا مرحله تست و راه اندازی سیستمها

(۷) پروژه های تاسیسات صنعتی ، نفت و گاز و پتروشیمی

 • طرح و اجرای سیستمهای کنترل و اتوماسیون مجتمع های صنعتی
 • طرح و اجراء سیستمهای توزیع انرژی در تاسیسات صنعتی – نفت و گاز و پتروشیمی
 • بهینه سازی و نوسازی سیستمهای موجود

(۸) پروژه های بهینه سازی و توسعه سیستمهای موجود

 • اجراء کامل طرح های توسعه ایستگاه های برق
 • طرح و اجراء انواع اصلاحات در محل تابلوهای توزیع انرژی ، کنترل و حفاظت قدیمی
 • طرح و جایگزینی سیستمهای الکتریکی قدیمی یا آسیب دیده با سیستمهای جدید