1

2

کارگاه های مکانیکی

F1

5

شرکت فولمن در سال ۱۳۵۴ تحت نام ” فولمن دیستر بسیون ” در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسیده و با تاکید بر فعالیتهای تجاری فعالیت خود را آغاز نمود. پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و کمرنگ شدن حضور شرکتهای خارجی در ایران و با تاکیدی که از طرف دولتمردان وقت بر تولید داخل و حرکت بسوی خودکفائی بعمل میامد، شرکت فولمن در سال ۱۳۵۸ فعالیتهای تولیدی خود را آغاز و در سال ۱۳۶۰ موفق به تولید و عرضه تابلو های کشوئی ۲۰ کیلو ولت گردید. سه سال بعد تامین تجهیزات و نصب تجهیزات پستهای ۶۳ کیلو ولت و به موازات آن طراحی و تولید تابلوهای کنترل و حفاظتی آن را آغاز نمود.

Untitled-2