فولمن و تحریم

جولای ۲۰۱۰
اتحادیه اروپا شرکت فولمن را بدون اطلاع قبلی و بدون اجازه دفاع از خود به اتهام حمایت از برنامه های اتمی دولت ایران، در لیست تحریم خود قرار داد. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که نوع محصولات تولیدی و فعالیتهای فولمن هیچگونه ارتباطی با تکنولوژی اتمی ندارد.
سپتامبر ۲۰۱۰
شرکت فولمن از طریق وکیل خود ابتدا مستقیماً به اتحادیه اروپا اعتراض نموده و سپس شکایت رسمی خود را نزد دادگاه اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ مطرح نمود. در این شکایت فولمن هرگونه همکاری با فعالیتهای اتمی دولت ایران را تکذیب و آمادگی خود را جهت ارائه هرگونه اطلاعات و توضیح در مورد فعالیتهای گذشته شرکت فولمن اعلام نمود.
لازم به توضیح است که قبل از تحریم شرکت فولمن توسط اتحادیه اروپا در جولای ۲۰۱۰ ، هیچ سازمان و یا کشور دیگری فولمن را متهم به همکاری در برنامه های اتمی یا نظامی نکرده بود.
مارچ ۲۰۱۲
پس از ارائه اطلاعات و ادله لازم توسط فولمن به دادگاه در مراحل مختلف ( از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ )، نهایتاً دادگاه اتحادیه اروپا با توجه به عدم ارائه دلایل کافی از طرف اتحادیه اروپا، در تاریخ ۲۱ مارچ ۲۰۱۲ حکم خود را مبنی بر برائت فولمن ارائه نموده و کلیه تحریم های وضع شده علیه فولمن از طرف اتحادیه اروپا را غیر قانونی اعلام و خواستار لغو آنها گردید.
ژوئن ۲۰۱۲
اتحادیه اروپا نسبت به رای صادره از طرف دادگاه اتحادیه اروپا اعتراض و خواستار تجدید نظر در پرونده تحریم فولمن گردید.
نوامبر ۲۰۱۳
دادگاه عالی اتحادیه اروپا مجدداً پس از بررسی ادله طرفین، رای نهایی خود را در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ مبنی بر برائت فولمن و لغو تحریمهای وضع شده از طرف اتحادیه اروپا را صادر نمود. لازم به توضیح است که این رای قابل تجدید نظر نخواهد بود.